Introduktion til FORTH innovation method

FORTH innovation metoden er en innovations metode, inspireret af udforsker som Columbus, Amundsen, Hillary og Armstrong. Metoden er udviklet af Gijs van Wulfen, til at udvikle nye business cases.
Skrevet af Lasse Venner Jensen | 10 maj, 2016 | Udviklingsmetoder | 0 Kommentarer

FORTH metoden

FORTH innovation metoden er en innovations metode, der er udviklet af Gijs van Wulfen, til at udviklingen af nye business cases. Metoden er et visuelt værktøj, skabt til at skabe nye koncepter, metoden udføres gennem visuelle billeder og storytelling, som skal være med til at, forme projektgruppen indstilling til at det er en innovativ ekspedition de skal ud på[2]. FORTH innovations metoden kaldes FORTH, som tager udgangspunkt i de 5 faser man skal igennem: Full Steam Ahead, Observe and Learn, Raise Ideas, Test Ideas og Homecoming. Metoden strukturer den ellers kaotiske opstart af innovations projekter, og skaber 3-5 nye mini business cases og fremmer en kultur for innovation på mellem 15-20 uger[3], som er den estimeret tid der tager at gennemføre FORTH innovations metoden. En af de ting der adskiller FORTH fra andre innovations værktøjer, er at projektgruppen er tæt involveret med kunderne og beslutningstagerne og dermed har alle en større forståelse.

Som beskrevet er FORTH opdelt i 5 faser, som er blevet visualiseret af kortet herunder. Følgende tekst vil beskrive de enkelte faser og hvad de indebære.

FORTH Innovation Map

Full Steam Ahead

Full Steam Ahead er startpunktet i FORTH og varer generelt 4 uger, det er ved dette punkt, hvor projektgruppen sammen med dem der skal evaluere det færdige koncept, skal opstille nogle kriterier for konceptet. Til sidst vil de to grupper have opstillet et innovation assignment, der beskriver de kriterier konceptet skal opfylde, man kan med fordel bruge 6 Ws[4].

Efter at der er blevet opstillet de kriterier konceptet skal opfylde, skal der sammensætte nogen vel balanceret teams, bestående af folk fra forskellige afdelinger f.eks. Sales manager, product manager. Ifølge Gijs Van Wulfen er 14 det absolutte maxisum[5] i 12 forskellige teams, det bedste antal teammedlemmer er dog mellem 6-10. Man kan dog godt have flere medlemmer som deltager i enkelte processer f.eks. ved brainstorming.

Efter at de forskellige teams er blevet oprettet, starter man med FORTH Kick-Off Workshop, som er vare en hel dag. På Kick-Off dagen skal man gerne have opnået 3 ting, først skal man have skabt en fælles kreative/innovativ tankegang blandt deltagerende. Nr.2 er at alle har forståret the innovation assignment. Nr. 3 er at skabe innovative muligheder, med udgangspunkt i at realiser the innovation assignment.

Observe & Learn

Princippet i Observe and Learn er at få grupperne til at se tingende anderledes[6]. Dette opnås ved at grupperne får indsigt i nye teknologier og trends, denne viden kan grupperne tilnærme sig gennem desk research eller ved foredrag osv. Et andet vigtig område de forskellige teams skal have indsigt i, er kunderne og hvad er der firctions. Dette kan gøre ved hjælp af fokus grupper, som er en af de mest effektive metoder til at skabe nye produkt ideer[7]. En metode er at tage ud og besøge inspirerende steder, f.eks. butikker der har en eller anden specielt teknologi.

Til sidst afholdes der en Observe and Learn Workshop, hvor de vigtigste teammedlemmer fra de forskellige grupper mødes og præsentere deres indsigter for hinanden. Derefter udvælger de, de vigtigste/bedste indsigter, som senere vil blive brugt i Raise Ideas.

Observe and Learn varer som reelt 6 uger.

Raise Ideas

I denne fase vil de forskellige teams, bruge forskellige brianstorme teknikker til at skabe ideer. Selve processen går igennem 3 faser, først analyser man emnet, hvad vil vi brianstorme, hvad er problemet, hvad er udfordringerne og hvad vil vi opnå[8]. Efter analysen brainstormmer man, hvor målet er at opnå så mange ideer som muligt, altså kvantitet frem for kvalitet[9]. Efter brainstormingen vælger man de bedste ideer og begynder gøre dem fra ide til koncept.

Selve Raise Ideas processen varer 2 uger, hvor teamene har udviklet 12 nye koncepter.

Test Ideas

I denne fase vil de koncepter der blev udvalgt under Raise Ideas fasen, blive testet på målgruppen, for at finde ud af, hvad målgruppen kan lide og ikke kan lide. Denne proces kan gøres ved in-depth interviews, fokus grupper eller online research[10]. Det vigtig at de vigtigste teammedlemmer følger testene, så de dermed kan finde ny inspiration.

Efter at målgruppen har testet konceptende, afholder man en ny Workshop, hvor de forskellige teams videreudvikler deres koncepter, med udgangspunkt i de indsigter de har fået igennem de test fra målgruppen. Efter Workshoppen vil de 12 koncepter fra Raise Ideas, være reduceret til mellem 3 og 5.

Selve Test Ideas fasen varer 3 uger,

Homecoming

Homecoming er den sidste fase i FORTH og det er her, de bedste koncepter bliver forvandlet til nye mini business cases. I en ny Workshop vil teamsene komme tilbage(Homecoming), fra det kreative miljø, til et mere professionelt miljø, hvor de kommercielle og de økonomiske aspekter af koncepterne vil blive analyseret. Dermed vil koncepterne stå stærkere efter disse analyser.

Efter den sidste gennemgang af koncepterne, vil teamsene forbedrede den endelige præsentation. Inden præsentationen skal der afholdes en ”Outside the box[11]” præsentation, hvor de der ikke har været en del af projektet, skal vise rundt og have en indblik ind i selve FORTH processen. Herefter vil de forskellige teams præsenter deres mini business koncept for beslutningstagerne. Til sidst vil det blive besluttet om nogen af koncepterne skal realiseres.

Selve Homecoming fasen varer 4 uger.

[1] The innovation expedition – A visual toolkit to start innovation, af Gijs Van Wulfen s.69

[2] The innovation expedition – A visual toolkit to start innovation, af Gijs Van Wulfen s.69

[3] The innovation expedition – A visual toolkit to start innovation, af Gijs Van Wulfen s.69

[4] Design Thinking Course 2016 – Sara Pieters s.12

[5] The innovation expedition – A visual toolkit to start innovation, af Gijs Van Wulfen s.70

[6] The innovation expedition – A visual toolkit to start innovation, af Gijs Van Wulfen s.71

[7] The innovation expedition – A visual toolkit to start innovation, af Gijs Van Wulfen s.71

[8] Design Thinking Course 2016 – Sara Pieters s.31

[9] The innovation expedition – A visual toolkit to start innovation, af Gijs Van Wulfen s.72

[10] The innovation expedition – A visual toolkit to start innovation, af Gijs Van Wulfen s.72

[11] The innovation expedition – A visual toolkit to start innovation, af Gijs Van Wulfen s.73

Skrevet af

Lasse Venner Jensen

Lasse Venner Jensen

Digital Konceptudvikler

Shares
Share This